Οι εκδόσεις “Ναυτίλος” αποτελούν συλλογικό εγχείρημα κινηματικού χαρακτήρα και ελευθεριακού προσανατολισμού. Τη συνολική ευθύνη για τη διαχείριση φέρει η συνέλευση της συλλογικότητας για τον Κοινωνικό Αναρχισμό «Μαύρο & Κόκκινο». Η συνεισφορά των μελών της συλλογικότητας στις απαραίτητες εργασίες δεν πληρώνεται καθώς αποτελεί τμήμα της πολιτικής δραστηριότητας της ομάδας. Τα χρήματα που συγκεντρώνονται από τα έσοδα, αφού καλυφθούν τα διάφορα έξοδα της εκάστοτε έκδοσης χρησιμοποιούνται  για τη χρηματοδότηση νέων εκδόσεων.

Το λογότυπο των εκδόσεων σχεδίασε η Χριστίνα Παναγιωτάκη και επιμελήθηκε γραφιστικά ο Αριστοτέλης Ψυρρόπουλος.